Biuletyn Informacji Publicznej
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgorzelcu
Zaproszenie do składania ofert

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgorzelcu, zaprasza do składania ofert na zakup wraz  z dostawą dwukomorowej chłodni kontenerowej z przedsionkiem do przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików  oraz jej posadowienie  na terenie powiatu zgorzeleckiego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zgorzelcu przy ul. Poluszyńskiego 1 w Zgorzelcu, zgodnie z zamieszczonym zapytaniem ofertowym.
Przy składaniu oferty należy dołączyć wypełnione załączniki.

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 2- Formularz cenowy.pdf

Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia - chłodnia.pdf

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonwacy CHŁODNIA.pdf

Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy CHŁODNIA.pdf

Załącznik nr 6- specyfikacja techniczna chłodnia.pdf

Załącznik nr 7 do zapytania - Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 8 - RODO.pdf

Załącznik nr 9 Oświadczenie Wykonawcy -RODO.pdf

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 59
Wprowadzony przez: Anna Jabłońska
Data opublikowania: 2023-11-20 13:38:22
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2023-11-20 13:43:23 Anna Jabłońska
2023-11-20 13:43:01 Anna Jabłońska