Biuletyn Informacji Publicznej
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgorzelcu
Szukaj w tym dziale:

Powiatowy Lekarz Weterynarii :
lek. wet. Dominika Jankowska

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii :
lek. wet. Krystyna Zabrocka

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt :

Inspektor weterynaryjny: lek.wet. Krzysztof Czarnecki

Inspektor weterynaryjny: lek. wet. Dorota Urbańska

Inspektor weterynaryjny: Kinga Czarnota

Kontroler weterynaryjny: Ewa Czarnota

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności :
Inspektor weterynaryjny: Sylwia Proć

Zespół ds. pasz i utylizacji :

Inspektor weterynaryjny: Izabela Górska
 

Zespół ds. finansowo-księgowych :
Główny Księgowy: Ewa Sidorczuk
Specjalista: Grażyna Paprota

Zespół ds. administracyjnych :

Inspektor: Katarzyna Dychała